Venim cu acest articol din dorința de a-i ajuta pe proaspeții posesori ai unui autovehicul să înmatriculeze o mașină în România, fie că aceasta a fost achiziționată de pe teritoriu țării sau din spațiul Uniuni Europene.

Așa cum o cere Codul Rutier, înmatricularea oricărui autoturism este obligatorie înainte ca acesta să ajungă pe stradă.  Dat fiind că aceasta se face nominal, întregul proces este responsabilitatea proprietarului fie că mașina este nouă sau este second hand. După aceea, proprietarul va intra în posesia certificatului de înmatriculare și a plăcuțelor solicitate, în acestea fiind consemnată și transcrierea mașinii.

Certificatul de înmatriculare este documentul care v-a conține informații referitoare la numărul de înmatriculare, datele tehnice ale autovehiculului, prima înmatriculare făcută mașinii pe teritoriul țării, dar și data expirării I.T.P-ului (Inspecția Tehnică Periodică),  fiind necesare la tiecare control făcut de agenții de poliție.

Cartea de identitate a vehiculului  nu se schimbă odată cu proprietarul, ci se transferă și face referire la dreptul de  proprietate avut asupra mașinii, cuprinzând date tehnice ale acesteia, dar și datele de identificare ale mașinii și ale proprietarului.

În momentul în care este achiziționată o mașină second hand, proprietarul are la dispoziție 90 de zile de la data dobândirii proprietății să depună o cerere  la DRPCIV (Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor) Bacău pentru a se înscrie datele referitoare la noul proprietar în baza de date națională care se ocupă cu evidența permiselor de conducere și cu vehiculele înmatriculate.

Întreaga procedura de înmatriculare, înregistrare, radiere și eliberare a autorizației de circulație provizorie sau pentru probe a vehiculelor este cuprinsa în Ordinul MAI nr. 1501 din 2006, fiind documentul oficial care ilustrează aceste detalii.

Documentația în vederea înmatriculării diferă în funcție de țara de proveniență a autoturismului, de existența anterioara sau nu a altor proprietari și dacă proprietarul este persoană fizică sau persoană juridică.

Documentele necesare vehicul cumpărat din România/ Uniunea Europeană sunt:

 • cererea solicitantului conform Ordinului numărul 1501/2006;
 • fișa de înmatriculare a vehiculului, aceasta cuprinzând datele proprietarului și viza (în cazul persoanelor fizice viza este pusă de către primăria de care aparțin, iar în cazul celor juridice de primăria de care aparține compania pe care o reprezintă);
 • cartea de identitate a vehicului (copie și original);
 • documentul care să ateste dreptul de proprietate asupra vehicului (original și copie);
 • actul de identitate al solicitantului (copie și original);
 • documentul care atestă efectuarea I.T.P. ;
 • copia poliței de asigurare de răspundere civila auto (RCA), pe numele proprietarului vehiculului și valabil la data solicitării de înmatriculare;
 • dovada plații contravalorii certificatului de înmatriculare. Acesta se poate achita fie la caseria ANAF Bacău, fie la Poșta Română;
 • dovada plații contravalorii plăcutelor cu număr de înmatriculare (efectuată la DRPCIV);
 • certificatul de autenticitate (eliberat de Registrul Auto Român);
 • procură specială (atunci este cazul).

 

În cazul în care proprietarul autovehiculului nu respectă normele de înmatriculare se supune multor riscuri:

 • dacă nu solicitați autorităților un nou certificat de înmatriculare în termenul impus de lege, dacă acesta nu corespunde cu forma și conținutul certificatelor de înmatriculare, amenda dată este între 580 și 725 de lei;
 • dacă nu preschimbați certificatul de înmatriculare sau nu înregistrați vehicului, este impusă o amenda intre 870 și 1160 de lei;
 • dacă vehicului nu mai are valabile I.T.P-ul și asigurarea obligatorie, proprietarul risca o amendă intre 1305 și 2900 de lei.

 

Acest articol are rol informativ, realizat din dorința de a ajuta persoanele interesate de procedura prin care se poate înmatricula un autovehicul. Pentru mai multe informații, Yoyo Cars Auto Rulate Bacău vă recomandă să solicitați din partea Direcției de Regim Permise de Conducere și Înmatriculări Vehicule pentru a vă fi pusă la dispoziție documentația necesară actualizată.